ID bài viết : 00198814 / Sửa lần cuối : 19/01/2024In

Loa Sound Bar đột ngột tăng âm lượng hoặc loa Sound Bar không tắt ngay cả khi nhấn nút nguồn

Loa tự tăng lại âm lượng sau khi giảm.

    Loa Sound Bar có thể ở chế độ demo.

    Để hủy chế độ demo, hãy thiết lập lại loa Sound Bar.

    Để biết chi tiết về cách thiết lập lại loa Sound Bar, hãy tham khảo bài viết Cách thiết lập lại loa Sound Bar.

    LƯU Ý: Đối với HT- CT390, HT-CT790, HT-NT5, HT-RT3, HT-XT2, hãy tham khảo bài viết DEMO xuất hiện trên cửa sổ hiển thị của thiết bị và nút Nguồn hoặc nút HOME không hoạt động. .