ID bài viết : SX365634 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Chuyện gì nếu tôi bị gián đoạn bởi một sự kiện trên thiết bị Xperia của mình khi dùng PS4 Remote Play?

    Nếu bạn sử dụng PS4 Remote Play và bạn bị gián đoạn bởi một sự kiện trên thiết bị Xperia™ của mình, ví dụ như một cuộc gọi đến hoặc bất ngờ ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi®, ứng dụng PS4 Remote Play sẽ đóng lại đồng thời kết nối giữa thiết bị Xperia™ và máy chơi game PS4™ sẽ dừng lại. Các ví dụ khác về những sự kiện gián đoạn như vậy bao gồm việc hết pin hoặc mở một ứng dụng khác trên thiết bị Android™ của bạn. Hoạt động của PS4™ sẽ tùy thuộc vào việc thực thi trò chơi, nhưng nhìn chung, máy sẽ được tạm dừng. Tùy thuộc vào cài đặt tiết kiệm điện của bạn, PS4™ sẽ chuyển sang chế độ chờ hoặc tự động tắt sau một khoảng thời gian nhất định không hoạt động.

    Khi thiết bị Xperia™ nhận tin nhắn văn bản trong lúc bạn đang dùng PS4 Remote Play bạn sẽ được báo trên thiết bị Xperia™ bằng cách máy rung nhẹ. Hành vi này cũng tương tự như khi có thông báo đến lúc màn hình đang hoạt động trong quá trình sử dụng bình thường một thiết bị Xperia™ chạy phiên bản Android™ 4.4 hoặc cao hơn. Bạn cũng sẽ được thông báo khi pin yếu.

    Cách khởi động lại PS4 Remote Play sau khi bị gián đoạn

    1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
    2. Tìm và nhấn PS4 Remote Play.