ID bài viết : 00275902 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Tôi có thể làm gì khi thẻ SIM bị khóa? (Android 9 trở lên)

  Áp dụng cho

  • Thiết bị Xperia chạy trên Android 9.0 trở lên.

  Giải pháp

  Nếu bạn nhập sai mã PIN (Số nhận dạng cá nhân) nhiều lần, thẻ SIM sẽ bị khóa. Sau đó, bạn cần mã PUK (Mã mở khóa cá nhân) để mở khóa thiết bị. Mã PIN và mã PUK được sử dụng để bảo vệ gói đăng ký và thiết bị của bạn không bị sử dụng trái phép. Để nhận trợ giúp về mã PIN và mã PUK, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn.

  Cách mở khóa thẻ SIM bị chặn bằng mã PUK

  1. Nhập mã PUK, sau đó nhấn OK hoặc mũi tên.
  2. Nhập mã PIN mới, sau đó nhấn OK hoặc mũi tên.
  3. Nhập lại mã PIN mới, sau đó nhấn OK hoặc mũi tên.

  Lưu ý! Nếu bạn nhập sai mã PUK quá nhiều lần, bạn cần liên hệ với nhà khai thác mạng để nhận thẻ SIM mới.

  Bảo vệ thẻ SIM

  Bạn có thể khóa và mở khóa từng thẻ SIM mà bạn sử dụng trong thiết bị của bạn bằng mã PIN (Số nhận dạng cá nhân). Khi thẻ SIM bị khóa, thuê bao được liên kết với thẻ được bảo vệ khỏi việc sử dụng sai, nghĩa là bạn phải nhập mã PIN mỗi lần khởi động thiết bị.

  Cách khóa hoặc mở khóa thẻ SIM

  Android 10 hoặc 11 hoặc 12 hoặc 13 hoặc 14

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Bảo mật(Cài đặt bảo mật khác) Khóa thẻ SIM/ Khóa SIM
  2. Nhấn nút chuyển kế bên Khoá thẻ SIM để khóa hoặc mở khóa thẻ SIM.
  3. Nhập mã PIN của thẻ SIM, sau đó nhấn OK.

  Android 9.0

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Màn hình khóa và bảo mật Nâng cao → Khóa thẻ SIM.
  2. Nhấn nút chuyển kế bên Khoá thẻ SIM để khóa hoặc mở khóa thẻ SIM.
  3. Nhập mã PIN của thẻ SIM, sau đó nhấn OK.

  Cách thay đổi mã PIN của thẻ SIM

  Android 10 hoặc 11 hoặc 12 hoặc 13 hoặc 14

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Bảo mật (Cài đặt bảo mật khác) Khóa thẻ SIM / Khóa SIM
  2. Nhấn Thay đổi mã PIN của SIM.
  3. Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ, sau đó nhấn OK.
  4. Nhập mã PIN của thẻ SIM mới, sau đó nhấn OK.
  5. Nhập lại mã PIN của thẻ SIM mới, sau đó nhấn OK.

  Android 9.0

  1. Tìm và nhấn Cài đặt → Màn hình khóa và bảo mật Nâng cao → Khóa thẻ SIM.
  2. Nhấn Thay đổi mã PIN của SIM.
  3. Nhập mã PIN của thẻ SIM cũ, sau đó nhấn OK.
  4. Nhập mã PIN của thẻ SIM mới, sau đó nhấn OK.
  5. Nhập lại mã PIN của thẻ SIM mới, sau đó nhấn OK.