ID bài viết : 00263765 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Camera có thể sử dụng tính năng chống rung hình ảnh lai khi tôi chụp ảnh tĩnh hay không?

Tính năng chống rung hình ảnh lai có được sử dụng khi chụp ảnh tĩnh không? / Camera có sử dụng tính năng ổn định hình ảnh quang học khi tôi chụp ảnh tĩnh không?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Giải pháp

    Chụp ảnh tĩnh sử dụng tính năng ổn định hình ảnh quang học. Chụp ảnh tĩnh không sử dụng ổn định hình ảnh điện tử.

    Lưu ý: Trong kiểu máy cao cấp của các sản phẩm sau đây, chức năng Ứng dụng camera đã được hợp nhất vào chế độ cơ bản Photography Pro.
    (Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia PRO-I, Xperia 1 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V và Xperia 5 V)