ID bài viết : 00253445 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Bộ lọc tiếng gió thông minh có thể hoạt động trong khi gọi điện thoại không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Giải pháp

  Rất tiếc. Bộ lọc tiếng gió thông minh không hỗ trợ bất kỳ ứng dụng liên lạc nào, ví dụ như WhatsApp, LINE hoặc bất kỳ ứng dụng gọi điện gốc nào.

  Bộ lọc tiếng gió thông minh từ điện thoại Xperia giúp giảm tiếng gió và tiếng ồn để ghi âm thanh rõ ràng hơn. Bộ lọc này có sẵn trong Cinema Pro, Videography Pro, Ứng dụng camera, các ứng dụng quay video của bên thứ ba và các ứng dụng ghi âm.

  Lưu ý: Trong mẫu cao cấp của các sản phẩm sau đây, chức năng ứng dụng Camera đã được hợp nhất với chế độ cơ bản Photography Pro.
  (Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia PRO-I, Xperia 1 IV. Xperia 5 IV, Xperia 1 V và Xperia 5 V)