ID bài viết : SX380734 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Có một số đường trên màn hình, tôi có thể làm gì?

  Thông tin / Giải pháp

  Thử các bước khắc phục sự cố sau đây nếu các đường có màu sắc và hình dạng khác nhau xuất hiện trên màn hình của thiết bị Xperia của bạn. Xác minh xem sự cố đã được giải quyết hay chưa sau mỗi phương pháp, trước khi thử phương pháp kế tiếp.

  • Nếu có các đường đóng khung quanh khu vực hoặc đối tượng trên màn hình, hãy bảo đảm rằng tính năng Tùy chọn nhà phát triển không được bật. Nếu các đường trên màn hình không giống với các đường trong ảnh chụp màn hình, hãy thử phương pháp kế tiếp.

  đường khung trên màn hình

  • Khởi động lại thiết bị của bạn.
  • Sử dụng chế độ an toàn để kiểm tra xem có ứng dụng đã tải về nào gây ra sự cố không. Các ứng dụng đã tải về có thể khiến thiết bị của bạn hoạt động ngoài mong đợi hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất. Ở chế độ an toàn, thiết bị của bạn chỉ khởi động khi đã được cài đặt phần mềm và ứng dụng khi mua thiết bị. Nếu hiệu suất hoạt động của thiết bị được cải thiện trong chế độ an toàn, có khả năng là một hoặc nhiều ứng dụng bạn tải về sau khi mua đang ảnh hưởng xấu đến thiết bị.
   Bạn có thể thoát chế độ an toàn và khởi động lại thiết bị để gỡ cài đặt ứng dụng hoặc các ứng dụng mà bạn nghi ngờ là đang gây ra sự cố. Nếu sự cố xảy ra gần đây và bạn không chắc chắn ứng dụng nào đang gây ra sự cố thì bạn có thể bắt đầu bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng được tải về gần đây nhất.
  • Kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào cho thiết bị Xperia hay không bằng cách sử dụng Xperia Companion. Khi bạn cập nhật thiết bị của bạn, hãy đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.
  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Lưu ý! Luôn sao lưu tất cả dữ liệu cá nhân trước khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Tất cả dữ liệu trong bộ nhớ trong sẽ bị ghi đè trong quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Nội dung trên thẻ SD ngoài được lưu.
  • Nếu vẫn xuất hiện các đường trên màn hình, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Tắt Tùy chọn nhà phát triển

  Android 9, 10, 11, 12, 13 hoặc 14

  Cách tắt Tùy chọn nhà phát triển

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn nhà phát triển.
  2. Kéo thanh trượt kế bên Bật sang trái.

  Android 8.x

  Cách tắt Tùy chọn nhà phát triển

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Tùy chọn nhà phát triển.
  2. Kéo thanh trượt kế bên Bật sang trái.

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 hoặc 7.1.1

  Cách tắt Tùy chọn nhà phát triển

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt >Tùy chọn Nhà phát triển.
  3. Kéo thanh trượt kế bên Bật sang trái.

  Bật chế độ an toàn

  Android 11, 12, 13 hoặc 14

  Cách bật Chế độ an toàn

  1. Khi đã bật thiết bị, hãy bấm và giữ phím nguồn.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm vào Nguồn > Tắt nguồn cho đến khi thông báo Reboot to Safe mode (Khởi động lại về Chế độ an toàn) xuất hiện.
  3. Nhấn OK để khởi động lại ở Chế độ an toàn.
   Lưu ý: Đối với Xperia 1 IV, Xperia 10 IV và Xperia 5 IV, Xpera 1 V, Xperia 10 V và Xperia 5 V
   1. Trong khi thiết bị được bật nguồn, hãy nhấn đồng thời nút nguồn và nút tăng âm lượng.
   2. Trong cửa sổ bật lên, chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi thông báo Khởi động lại về chế độ an toàn xuất hiện.
   4. Nhấn OK để khởi động lại ở chế độ an toàn.

  Android 9 hoặc 10

  Cách bật Chế độ an toàn

  1. Khi đã bật thiết bị, hãy bấm và giữ phím nguồn.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi thông báo Khởi động lại về chế độ an toàn xuất hiện.
  3. Nhấn OK để khởi động lại ở Chế độ an toàn.

  Android 8.x

  Cách bật Chế độ an toàn

  1. Khi đã bật thiết bị, hãy bấm và giữ phím nguồn.
  2. Chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi thiết bị bắt đầu tắt nguồn.
  3. Đợi thiết bị khởi động lại trong Chế độ an toàn.

  Mẹo: Để xem video về cách bật và thoát Chế độ an toàn, hãy nhấn hoặc nhấp vào đây.

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 hoặc 7.1.1

  Cách bật chế độ an toàn

  1. Trong khi điện thoại đang bật, bấm và giữ phím nguồn.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi xuất hiện thông báo Reboot to Safe mode (Khởi động lại về Chế độ an toàn) xuất hiện.
  3. Nhấn OK và để thiết bị của bạn khởi động lại ở chế độ an toàn.

  Thoát khỏi chế độ an toàn

  Cách thoát khỏi chế độ an toàn

  • Khi ở chế độ an toàn, hãy khởi động lại điện thoại.

  Thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Android 10, 11, 12, 13 hoặc 14

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) > Xóa tất cả dữ liệu.
  2. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  3. Nhấn Xóa tất cả dữ liệu.

  Android 9

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) > ĐẶT LẠI ĐIỆN THOẠI.
  2. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  3. Nhấn XÓA MỌI THỨ.

  Android 8.x

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Lưu ý! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

  1. Sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ khác không phải là bộ nhớ trong. Nếu đã lưu trữ bất kỳ tập tin được mã hóa nào trên thẻ SD, bạn cũng phải xóa mã hóa để đảm bảo vẫn có thể truy cập vào các tập tin này sau khi thiết lập lại.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Đặt lại.
  3. Nhấn Thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu > Đặt lại điện thoại.
  4. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  5. Để xác nhận, hãy nhấn Xóa mọi thứ.

  Mẹo: Để xem video về cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu, hãy nhấn hoặc nhấp vào đây.

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 hoặc 7.1.1

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Lưu ý! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

  1. Sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ khác không phải là bộ nhớ trong. Nếu đã lưu trữ bất kỳ tập tin được mã hóa nào trên thẻ SD, bạn cũng phải xóa mã hóa để đảm bảo vẫn có thể truy cập vào các tập tin này sau khi thiết lập lại.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Sao lưu và đặt lại > Thiết lập lại dữ liệu ban đầu.
  4. Android 5.0/5.1: Nếu bạn cũng muốn xóa dữ liệu ví dụ như ảnh và nhạc được lưu vào bộ nhớ trong của thiết bị, hãy chọn hộp kiểm Xóa bộ nhớ trong (không ảnh hưởng đến thẻ SD).
  5. Nhấn Đặt lại điện thoại/máy tính bảng hoặc Xóa mọi thứ.
  6. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  7. Để xác nhận, hãy nhấn Xóa mọi thứ.

  Mẹo: Thiết bị của bạn không hoàn nguyên về phiên bản phần mềm Android trước đó khi bạn tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

  Mẹo: Để xem video về cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu trong Android 7.0, hãy nhấn hoặc nhấp vào đây.