ID bài viết : 00255987 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Tại sao ứng dụng không hoạt động như mong đợi sau khi tôi cập nhật lên phiên bản Android mới? (Android 9 trở lên)

Tại sao ứng dụng không hoạt động như mong đợi sau khi tôi cập nhật lên Android 9.0 (Pie)? / Sau khi tôi cập nhật phần mềm thiết bị của mình thì ứng dụng ngừng hoạt động, tôi có thể làm gì? / Tại sao ứng dụng không hoạt động như mong đợi sau khi tôi cập nhật lên Android 10?

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 trở lên

  Giải pháp

  Nếu một ứng dụng ngừng hoạt động hoặc không hoạt động như mong đợi sau khi bạn cập nhật lên Android 9.0 (Pie) trở lên, bạn nên gỡ cài đặt ứng dụng rồi cài đặt lại.

  Nếu thao tác này không giải quyết được vấn đề, rất có thể nó sẽ được giải quyết khi ứng dụng nhận được bản cập nhật tiếp theo. Sau đó, nó sẽ được tối ưu hóa cho phiên bản phần mềm Android mới đang chạy trên thiết bị của bạn. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba.

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi menu Cài đặt

  Đối với Android 9.0 trở lên

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn GỠ CÀI ĐẶT.

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi Màn hình ứng dụng

  Đối với Android 9.0

  1. Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn giữ ứng dụng đó cho đến khi thiết bị rung lên.
  2. Trong menu mở ra, nhấn Gỡ cài đặt.

  Đối với Android 10 trở lên

  1. Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt, sau đó nhấn giữ ứng dụng đó cho đến khi thiết bị rung lên.
  2. Trong menu mở ra, nhấn Thông tin ứng dụng.
  3. Từ cửa sổ mới mở ra, nhấp vào Gỡ cài đặt

  Cách cập nhật ứng dụng bằng Google Play

  Lưu ý! Tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng Cửa hàng Google Play, bạn có thể cập nhật theo bất kỳ bước nào bên dưới.

  Ứng dụng Cửa hàng Google Play phiên bản cũ:

  1. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  2. Kéo cạnh trái của màn hình sang bên phải, sau đó nhấn Ứng dụng và game của tôi.
  3. Tìm ứng dụng bạn muốn cập nhật, sau đó nhấn CẬP NHẬT kế bên ứng dụng.

  Ứng dụng Cửa hàng Google Play phiên bản mới:

  1. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải.
  3. Nhấn Quản lý ứng dụng và thiết bị.
  4. Nhấn tab Quản lý và nhấn Bản cập nhật có sẵn.
  5. Tìm ứng dụng bạn muốn cập nhật, sau đó nhấn Cập nhật