ID bài viết : 00258710 / Sửa lần cuối : 18/03/2021In

Điện thoại của tôi không có mạng / không có kết nối dữ liệu sau khi nâng cấp lên Android 11. Tôi có thể làm gì?

  Bài viết này dành cho sự cố không có mạng / không có kết nối dữ liệu sau khi nâng cấp Android 11.

  Giải pháp 

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này. Bạn có thể gặp phải sự cố điện thoại Xperia của bạn không có mạng / không có kết nối dữ liệu sau khi nâng cấp Android 11.

  Vui lòng thử lần lượt các phương pháp dưới đây. Xác minh xem sự cố đã được giải quyết hay chưa sau mỗi phương pháp, trước khi thử phương pháp kế tiếp.

  Khởi động lại điện thoại Xperia của bạn

  1. Nhấn và giữ phím nguồn.
  2. Trong menu mở ra, nhấn Khởi động lại. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

   Nếu sự cố vẫn xảy ra sau khi khởi động lại điện thoại Xperia của bạn, hãy thử lần lượt các bước sau đây. 

  Đặt lại cấu hình APN về cài đặt mặc định.

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt 
  2. Nhấn Mạng và Internet → Mạng di động → Nâng cao → Tên điểm truy cập
  3. Sau đó, nhấn vào biểu tượng menu Biểu tượng menu dấu chấm ở trên cùng bên trái của màn hình→ Đặt lại về mặc định
    

  Đặt lại tất cả cài đặt mạng

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt
  2. Nhấn Hệ thống → Nâng cao → Tùy chọn đặt lại → Cài lại thông số cài đặt mạng

   

  Kiểm tra kết nối mạng di động với một Thẻ SIM khác nếu bạn có. 

   

  Sửa chữa phần mềm

  Vui lòng thực hiện sửa chữa phần mềm bằng cách sử dụng Xperia Companion. Để giảm thiểu mất dữ liệu, hãy tháo thẻ SIM và thẻ SD khỏi thiết bị của bạn trước khi tiến hành sửa chữa phần mềm. Dữ liệu trên bộ nhớ trong của điện thoại (được lưu trên điện thoại chứ không phải trên SIM hoặc thẻ SD) sẽ bị xóa khi bạn thực hiện sửa chữa phần mềm.

  Lưu ý: Sao lưu mọi dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ khác không phải là bộ nhớ trong. Nếu đã lưu trữ bất kỳ tập tin được mã hóa nào trên thẻ SD, bạn cũng phải xóa mã hóa để đảm bảo vẫn có thể truy cập vào các tập tin này sau khi thiết lập lại. 

  Để thực hiện sửa chữa phần mềm bằng cách sử dụng Xperia Companion.

  1. Mở phần mềm Xperia Companion.
  2. Từ màn hình Home của Xperia Companion, nhấn Sửa chữa phần mềm → Kết nối thiết bị → Mở khóa thiết bị → Nhấn TIẾP THEO
    

   Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, bạn hãy lắp lại thẻ SIM và thẻ SD trước khi bật điện thoại. Bật điện thoại của bạn. Nhấn giữ phím nguồn trong vài giây trước khi nhả ra. Điện thoại của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng. 
  Lưu ý: Nếu bạn không biết cách sử dụng Xperia Companion, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi và yêu cầu dịch vụ sửa chữa.