ID bài viết : 00257451 / Sửa lần cuối : 21/08/2022In

Tôi không thể lưu ảnh chụp và video sau khi nâng cấp lên Android 11. Tôi có thể làm gì?

    Bài viết này dành cho sự cố "Ứng dụng camera" sau khi nâng cấp Android 11.

    Giải pháp

    Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.

    Có thể bạn đang gặp phải sự cố không thể lưu các tập tin ảnh và video được chụp bởi ứng dụng “Camera” sau khi nâng cấp Android 11. Chúng tôi đã giải quyết vấn đề này, vui lòng cập nhật phần mềm trong Xperia của bạn lên phiên bản mới nhất.