ID bài viết : 00180444 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows® 7 cho Thiết bị ngoại vi/ Phần mềm liên quan đến Memory Stick

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

                                                                     Windows 7

Phần mềm liên quan đến Memory Stick

32-bit

64-bit

Memory Stick Formatter Tương thích
Memory Stick File Rescue Tương thích. Vui lòng cài đặt phiên bản mới nhất
Image Converter 3 Version 3.1 Không Tương thích
SonicStage CP Version 4.3 Không Tương thích

Các thiết bị ngoại vi Memory Stick

32-bit

64-bit

MSAC-EX1 Tương thích. Vui lòng cài đặt phiên bản mới nhất
MSAC-US40 Tương thích
MSAC-US30 Tương thích
MSAC-UAH1 Tương thích
MSAC-UAM1 Tương thích
MSAC-UAM2 Tương thích
MSAC-PC4 Không Tương thích
MSAC-PC3 Không Tương thích
MSAC-USM1 Không Tương thích
 Cập nhật lần cuối ngày 4 tháng 11 năm 2009