ID bài viết : 00191299 / Sửa lần cuối : 10/01/2018In

Không thể chuyển ảnh được lưu trữ trong thẻ nhớ vào máy tính bằng PlayMemories Home.

  Bài viết này đề cập tới các mẫu máy tương thích với PlayMemories Home hoặc PMB.
  Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng và tài liệu khác dành cho thiết bị của bạn.

  1. Nếu thẻ nhớ đã lắp trực tiếp vào máy tính không được nhận dạng

   Nếu thẻ nhớ SD/microSD đã lắp vào khe cắm thẻ nhớ của máy tính không xuất hiện trong phần PC hoặc Máy tính, hãy tháo thẻ nhớ ra và đảm bảo rằng thẻ được đặt đúng chiều trước khi lắp lại. Sau khi bạn xác nhận rằng thẻ nhớ đã được đặt đúng chiều và lắp chính xác, hãy thử khởi động lại máy tính. Nếu máy tính không nhận dạng được thẻ nhớ kể cả khi máy ảnh đang nhận dạng máy tính, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

  2. Nếu không nhập được phim ở các định dạng như AVCHD hoặc XAVC S kể cả khi có thể nhập ảnh tĩnh

   Khi bạn nhập phim ở các định dạng như AVCHD hoặc XAVC S, hãy kết nối máy ảnh với máy tính bằng USB và tiến hành nhận dạng thiết bị.

   LƯU Ý: Nếu bạn nhập phim vào máy tính bằng cách lắp trực tiếp thẻ nhớ vào máy tính, bạn chỉ cần thực hiện việc nhận dạng thiết bị lần đầu tiên.
   Bạn có thể nhập ảnh tĩnh và phim MP4 kể cả khi bạn không tiến hành nhận dạng thiết bị.

   Nếu đã tiến hành nhận dạng thẻ nhớ, bạn có thể nhập phim vào máy tính bằng cách lắp trực tiếp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ của máy tính kể từ lần sau đó. Cách thức tương tự như khi bạn sử dụng đầu đọc thẻ.

   Nếu bạn không thể tiến hành nhận dạng thiết bị bình thường và nhập phim, kể cả khi kết nối máy ảnh với máy tính bằng USB, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan dưới đây.


  3. Nếu không thể nhận dạng thẻ nhớ hoặc máy ảnh bằng PlayMemories Home kể cả khi nhận dạng được trên máy tính, hãy tham khảo phần Hỏi & Đáp có liên quan dưới đây.


  4. Khi sử dụng thẻ nhớ SDXC

   CẢNH BÁO: There is a risk of data loss.
   Do you want to format it now? (Có thể bị mất dữ liệu. Bạn có muốn định dạng thẻ nhớ ngay bây giờ không?) xuất hiện, hãy chọn No (Không) hoặc Cancel (Hủy). Sau khi định dạng thẻ, bạn sẽ không thể sử dụng thẻ như thẻ nhớ SDXC và tất cả dữ liệu trên thẻ sẽ bị xóa.

   LƯU Ý: Những máy ảnh hỗ trợ định dạng XAVC S (MP4) dùng cho phim 4K yêu cầu phải có thẻ nhớ SDXC có xếp hạng tốc độ từ Cấp 10 trở lên. Đối với những máy ảnh có chế độ ghi 100 Mbps, hãy sử dụng thẻ SDXC có mức xếp hạng UHS-I U3 trở lên.
   Nếu bạn không chắc chắn máy tính của mình có hỗ trợ thẻ nhớ SDXC hay không, hoặc nếu máy tính không nhận dạng thẻ kể cả khi có hỗ trợ thẻ nhớ SDXC, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

   Có thể nhận dạng thẻ nhớ SDXC bình thường bằng cách cài đặt chương trình cập nhật do Microsoft cung cấp trên máy tính của bạn. Để biết chi tiết, hãy xem bảng sau.

   Nhập bằng kết nối USB Nhập bằng cách lắp vào khe cắm thẻ tích hợp của máy tính
   Windows 8/8.1

   Windows 7

   ✔*2

   Windows Vista

   ✔*1

   ✔*2

   Mac OSX v10.6.5 trở lên

   *1 Yêu cầu cập nhật lên Gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc mới hơn.
   *2 Yêu cầu cài đặt bản cập nhật của Microsoft.

   Nếu sự cố không được khắc phục, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính.