ID bài viết : 00090940 / Sửa lần cuối : 18/01/2024In

PlayMemories Home không thể nhập hình ảnh qua kết nối USB từ Máy ảnh

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn không thể nhập hình ảnh từ máy ảnh qua kết nối USB bằng PlayMemories Home, hãy kiểm tra như sau:

  Lưu ý: Nếu bạn không thể nhập hình ảnh từ máy ảnh bằng cách kết nối mạng không dây, hãy tham khảo bài viết Tôi không thể lưu dữ liệu trên máy tính bằng cách kết nối không dây sử dụng phần mềm PlayMemories Home.

  1. Kiểm tra xem máy tính có nhận dạng máy ảnh hay không:

  2. Cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm PlayMemories Home.

  3. Hãy tiến hành xác minh thiết bị để thêm các chức năng của máy ảnh vào PlayMemories Home:

   Định dạng tập tinXác minh thiết bị
   XAVC SBắt buộc
   AVCHDBắt buộc
   MPEG-2Bắt buộc
   Ảnh tĩnhKhông bắt buộc
   MPEG-4Không bắt buộc
   1. Đảm bảo kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB đi kèm sau khi bật máy ảnh.

   2. Nhấp vào Yes (Có) khi thông báo sau đây hiển thị. Nếu bạn không nhấp vào Yes (Có), chế độ sử dụng USB sẽ được đặt thành MTP, chế độ này sẽ không cho phép PlayMemories Home nhập ảnh và video.

    To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue? (Để sử dụng (tên mẫu máy) với PlayMemories Home, bạn phải thay đổi chế độ hoạt động của USB. Bạn có muốn tiếp tục không?)

   3. Khi phần mềm PlayMemories Home nhận dạng được máy ảnh, hộp thoại Thank you for purchasing (model name) (Cảm ơn bạn đã mua (tên mẫu máy)) sẽ hiển thị. Nhấp vào OK để đóng thông báo. Nếu bạn không nhấp vào OK thì quá trình xác minh thiết bị sẽ không hoàn tất.

  4. Trong khi khởi chạy PlayMemories Home, hãy kiểm tra và đảm bảo kết nối USB giữa máy ảnh và máy tính.

  5. Đảm bảo rằng các hình ảnh được lưu trữ trong bộ nhớ của máy ảnh hoặc trong thẻ nhớ lắp vào máy ảnh được ghi bằng chính máy ảnh đó.

   Lưu ý: Một số ảnh chụp hoặc video được lưu trữ trong bộ nhớ của máy ảnh hoặc trong thẻ nhớ lắp vào máy ảnh có thể không được nhận dạng nếu thiết bị khác đã ghi chúng.

  6. Sau khi ngắt kết nối máy ảnh khỏi máy tính, hãy thay đổi USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ) và thay đổi USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn). Kết nối lại máy ảnh với máy tính và lặp lại Bước 3 để xem có thể xác minh được thiết bị hay không. Sau đây là ví dụ về quy trình thực hiện:

   Lưu ý: Tùy theo máy ảnh, thao tác có thể khác nhau hoặc mục cài đặt có thể không tồn tại. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh.

   • Handycam

    • Chọn MENUSetup (Thiết lập) → (Connection) (Kết nối). Đặt USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • Chọn MENUSetup (Thiết lập) → (Connection) (Kết nối) theo thứ tự đó. Đặt USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn).
   • Cyber-shot

    • Chọn MENU(Setup) (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB Connect Setting (Cài đặt kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • Chọn MENU(Setup) (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN) thành Single (Đơn).
   • α (Alpha)

    • Chọn MENUSetup (Thiết lập) theo thứ tự đó. Đặt USB Connection (Kết nối USB) thành Mass Storage (Bộ lưu trữ).
    • Lưu ý: Không có USB LUN Setting (Cài đặt USB LUN).
  7. Kết nối lại máy ảnh và máy tính bằng cáp USB.

   Lưu ý: Máy tính không thể nhận dạng đúng máy ảnh nếu sử dụng cổng USB 3.0. Nếu máy tính của bạn có cả cổng USB 3.0USB 2.0, hãy kết nối với cổng USB 2.0 và xem máy ảnh có được nhận dạng hay không. Nếu máy tính không có cổng USB 2.0, hãy thử kết nối cáp USB với cổng USB khác trên máy tính. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy kết nối cáp USB với tất cả các cổng USB trên máy tính và làm theo Bước 3 để kiểm tra xem có xác minh được thiết bị hay không. Để biết chi tiết về các cổng USB có trên máy tính, hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho máy tính hoặc hỏi nhà sản xuất.

  8. Khởi động lại máy tính.

   Lưu ý: Có thể không xác minh được thiết bị do một tiến trình không ổn định trên máy tính:

   1. Hãy ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính và khởi động lại máy tính.
   2. Tắt máy ảnh.
   3. Sau khi máy tính khởi động lại, hãy bật máy ảnh và kết nối với máy tính, sau đó lặp lại Bước 3 để kiểm tra xem có xác minh được thiết bị hay không.
  9. Khi bạn đang sử dụng máy tính Windows, có thể xảy ra sự cố với PlayMemories Home. Chạy PlayMemories Home Settings Initialization Tool (Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home) để khôi phục chương trình về các cài đặt ban đầu (các cài đặt ngay sau khi lắp đặt), sau đó lặp lại Bước 3 để kiểm tra xem có xác minh được thiết bị hay không. Làm theo các bước trong bài viết Cách chạy Công cụ khởi chạy cài đặt PlayMemories Home (Windows) để khởi chạy PlayMemories Home.

  10. Nếu phần mềm vẫn không hoạt động bình thường, hãy gỡ cài đặt phần mềm PlayMemories Home, sau đó cài đặt phiên bản mới nhất của PlayMemories Home: