ID bài viết : 00191293 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Lỗi: Battery is not for this model, not detected, not compatible, or not connected (Pin không dành cho mẫu máy này, không nhận diện được, không tương thích hoặc không kết nối được)

  Một thông báo lỗi khác là The installed battery may not be properly connected or compatible (Pin đã lắp có thể không được kết nối đúng hoặc không tương thích).

  QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu quá trình này, hãy sử dụng tiện ích Battery Care Function (Chức năng bảo dưỡng pin) để kiểm tra tình trạng của pin. Nếu tình trạng pin được nêu không phải là Good (Tốt), có thể cần phải thay pin.

  1. Hãy tắt máy tính và tháo pin.
  2. Đảm bảo chỉ có bộ chuyển đổi AC được kết nối và bật máy tính.
  3. Nhấn tổ hợp phím Logo Windows + R để truy cập màn hình lệnh Run (Chạy).
  4. Trong cửa sổ Run (Chạy), nhập MSCONFIG rồi nhấn phím Enter.

   LƯU Ý: Nếu được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc lời nhắc User Account Control (Quản lý tài khoản người dùng) hiển thị, hãy nhập mật khẩu thích hợp, nhấp Continue (Tiếp tục) hoặc Yes (Đồng ý).

  5. Trong cửa sổ System Configuration (Cấu hình hệ thống), nhấp vào tab Startup (Khởi động).
  6. Trên tab Startup (Khởi động), nhấp vào Open Task Manager (Mở trình quản lý tác vụ).
  7. Trong cửa sổ Task Manager (Trình quản lý tác vụ), nhấp để chọn ISB Utility (Tiện ích ISB) rồi nhấp nút Disable (Tắt).
  8. Đóng tất cả các cửa sổ đang mở, tắt máy tính, lắp lại pin rồi bật lại máy tính.

  Nếu cách này không giải quyết được sự cố, hãy thử các bước sau:

  1. Mở ứng dụng File Explorer.
  2. Trong cửa sổ File Explorer, nhấp đúp vào ổ đĩa Local Disk (C:).
  3. Trong cửa sổ Local Disk (C:), nhấp đúp vào thư mục Program Files(x86) (Tập tin chương trình (x86)).
  4. Trong thư mục Program Files(x86) (Tập tin chương trình (x86)), nhấp đúp vào thư mục Sony®.
  5. Trong thư mục Sony, nhấp đúp vào thư mục ISB Utility (Tiện ích ISB).
  6. Nhấp chuột phải vào tập tin ISBMgr và từ menu hiện ra hãy nhấp để chọn Rename (Đổi tên).Ảnh
  7. Đổi tên tập tin từ ISBMgr thành ISBMgr.old rồi nhấn phím Enter.
  8. Khởi động lại máy tính.