ID bài viết : 00059475 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt một chương trình.

  Theo các bước sau để gỡ bỏ một chương trình.

  LƯU Ý: Có quy trình riêng cho  gỡ bỏ một ứng dụng đã được cài từ Windows Store

  1. Nhấn phím kết hợp Windows Logo + X trên bàn phím, từ danh sách nhấp Control Panel.
   Image

   LƯU Ý: Bởi vì Control Panel là một ứng dụng Windows Desktop truyền thống, vì thế giao diện sẽ thay đổi tới màn hình Desktop và cửa sổ Control Panel sẽ hiển thị.

  2. Trong cửa sổ Control Panel, dưới Programs, nhấp Uninstall a program.
  3. Trong cửa sổ Uninstall or change a program, nhấp để chọn chương trình để gỡ bỏ, và sau đó trong thanh menu, nhấp Uninstall.

   LƯU Ý: Nếu nhắc nhở mật khẩu administrator hoặc User Account Control được hiển thị, nhập mật khẩu thích hợp, hoặc nhấp Yes.

  4. Theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ bỏ cài đặt ứng dụng.

   LƯU Ý: Nếu chương trình không được gỡ bỏ đúng cách, cài đặt lại ứng dụng, và sau đó thử gỡ bỏ lại lần nữa.

  5. Đóng cửa sổ Uninstall or change a program.