ID bài viết : 00059486 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Làm thế nào để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Windows Store.

  Theo quy trình sau để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Store.

  1. Trong màn hình Windows User Interface (UI) Start, trượt màn hình qua hết bên phải, và sau đó nhấp biểu tượng mũi tên xuống.
   Image
  2. Trong màn hình All Apps, nhấp chuột phải vào ô của ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ, và trên App Bar, nhấp biểu tượng Uninstall.
   Image
  3. Tại dấu nhắc xác nhận, nhấp nút Uninstall.
  4. Ứng dụng sẽ được gỡ bỏ khỏi máy tính của bạn.