ID bài viết : 00178351 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Làm thế nào để đăng ký sản phẩm của Sony?

  Hãy nhấp vào các liên kết dưới đây để đăng ký sản phẩm trong khu vực của bạn.

  Lưu ý:

  1. Chế độ đăng ký sản phẩm trực tuyến không khả dụng đối với tất cả quốc gia ở Châu Á. 
  2. Bạn sẽ cần tạo tài khoản trước khi có thể đăng ký sản phẩm của bạn.
   Khi đăng ký, bạn cần có tên mẫu máy và số sê-ri. Tìm hiểu thêm về cách xác định thông tin này.
  3. Đối với các quốc gia khác, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của Sony tại địa phương.