ID bài viết : 00156437 / Sửa lần cuối : 21/01/2024In

Sử dụng thẻ nhớ máy ảnh để truyền ảnh sang máy tính

  Hãy làm theo các bước sau đây để truyền ảnh từ thẻ nhớ của máy ảnh sang máy tính.

  Lưu ý: Các bước trong bài viết này dành cho máy tính sử dụng hệ điều hành Microsoft® Windows®.

  1. Lắp thẻ nhớ vào đầu đọc thẻ của máy tính.
   • Nếu máy tính của bạn không có đầu đọc thẻ nhớ tích hợp tương thích, hãy sử dụng bộ chuyển đổi thẻ nhớ gắn ngoài tương thích với máy tính và thẻ nhớ của bạn.
  2. Sao chép ảnh vào máy tính của bạn theo cách thủ công hoặc sử dụng AutoPlay (Tự động phát).
   • AutoPlay (Tự động phát):
    • Trên cửa sổ bật lên AutoPlay (Tự động phát), nhấp vào Import pictures (Nhập ảnh) và làm theo hướng dẫn trên màn hình

   • Sao chép ảnh theo cách thủ công:
    1. Trên máy tính của bạn, nhấp vào Start (Bắt đầu).
    2. Nhấp vào Computer (Máy tính).
    3. Nhấp vào biểu tượng ổ đĩa đại diện cho thẻ nhớ của bạn.
    4. Nhấp vào thư mục DCIM hoặc MP_ROOT.
    5. Nhấp vào thư mục 100MSDCF.
     • Số lượng thư mục ảnh có thể khác nhau nhưng luôn kết thúc bằng MSDCF.
    6. Chọn ảnh bạn muốn sao chép.
    7. Sử dụng chuột để kéo và thả ảnh vào màn hình nền hoặc thư mục khác trong máy tính của bạn.

  Lưu ý:

  • Đối với các thao tác ví dụ như nhập phim XAVC S hoặc phim AVCHD vào máy tính, hãy sử dụng PlayMemories Home.
  • Không được chỉnh sửa hoặc xử lý các tập tin/thư mục phim AVCHD từ máy tính được kết nối. Các tập tin phim có thể bị hỏng hoặc không thể phát được.
  • Không được xóa hoặc sao chép phim AVCHD trên thẻ nhớ từ máy tính. Sony không chịu trách nhiệm pháp lý về hậu quả phát sinh từ những thao tác đó thông qua máy tính.