ID bài viết : 00156434 / Sửa lần cuối : 18/06/2019

Cách truyền ảnh và video từ máy ảnh sang máy tính hoặc thiết bị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Kết nối USB:

 

Kết nối không dây:

 

Thẻ nhớ:

 

Khắc phục sự cố