ID bài viết : 00199809 / Sửa lần cuối : 10/05/2021In

Cần lưu ý những điểm gì khi sử dụng thẻ microSD?

Đối với các mẫu máy Walkman hỗ trợ thẻ microSD

    LƯU Ý: Các quy trình thao tác và phương pháp xác nhận được mô tả trong từng mục sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị Walkman của bạn. Để biết chi tiết về các thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

    Ghi chú chung về cách sử dụng thẻ microSD

     Ghi chú khi lắp/gỡ thẻ microSD 

     Ghi chú khi truyền nội dung sang thẻ microSD