ID bài viết : 00138166 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Câu hỏi thường gặp về PlayMemories Home

  Ảnh

  Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp (FAQ) và thông tin hữu ích dành cho PlayMemories Home.

  Nhấp vào biểu tượng/chủ đề để xem các bài viết trợ giúp.

  Ảnh

  Cài đặt
  Ảnh

  Nhập
  Ảnh

  Tạo đĩa
  Ảnh

  Khác

  LƯU Ý: Đồng thời tham khảo trang Trợ giúp (Chỉ Tiếng Anh).

   


   

  Ảnh Cài đặt

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

   


   

  Ảnh Nhập

  Hướng dẫn:

  Khắc phục sự cố:

   


   

  Ảnh Tạo đĩa

  Hướng dẫn:

   


   

  Ảnh Khác

  Hướng dẫn: