ID bài viết : 00056531 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Không thể lấy nét đối tượng chụp khi máy ảnh đang trong chế độ Intelligent Auto.

    Máy ảnh có thể mất tiêu cự khi có một nguồn ánh sáng mạnh hoặc một ánh sáng chớp sáng trong cảnh buổi tối, như là nó tự động chuyển sang chế độ Macro thay vì chế độ Intelligent Auto.

    LƯU Ý: Chế độ Macro được tự động kích hoạt khi máy ảnh di chuyển đủ gần tới đối tượng chụp