ID bài viết : 00052580 / Sửa lần cuối : 27/05/2014

Không lấy nét được đối tượng chụp khi máy ảnh đang trong chế độ Intelligent Auto.

    Máy ảnh có thể bị mất nét khi mà có một nguồn ánh sáng mạnh hoặc một ánh sáng nhấp nháy trong một cảnh đêm, trong trường hợp này nó có thể tự động chuyển sang chế độ Macro thay vì chế độ Intelligent Auto.

    Lưu ý: Chế độ Macro được kích hoạt tự động khi mà máy ảnh di chuyển đủ gần tới đối tượng chụp.