ID bài viết : 00112427 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Màn hình LCD bị trống hoặc tối đen.

  Thực hiện các bước dưới đây để khắc phục vấn đề này.

  Quan trong: Thông tin về loại máy cụ thể là cần thiết để hoàn thành bất kì bước nào trong những bước dưới đây, hãy tham khảo hướng dẫn kèm theo sản phẩm.

  1. Chắc chắn rằng máy ảnh đang mở.
   LƯU Ý: nếu máy ảnh không thể mở cần thực hiện khắc phục sự cố sâu hơn
  2. Hãy chắc chắn nắp ổng kính đã được mở ra trước khi chụp ảnh.
  3. Bấm nút DISPLAY nhiều lần để xem nếu LCD trở lại ánh sáng như đang hoạt động.

  LƯU Ý:

  • Tùy thuộc vào các loại máy ảnh nút DISPLAY có thể được dán nhãn DISP hoặc dưới 1 biểu tượng png59523.

  Nút này có thể là nút riếng hoặc chung với  nút mũi tên trên vòng điều khiển, tùy thuộc vào dòng máy. Để biết thêm về nút DISPLAY của máy ảnh, tham khảo hướng dẫn cung cấp của máy ảnh.

  • Nếu máy ảnh của bạn có nút FINDER/LCD, hãy nhấn nút và đảm bảo màn hình LCD đang hiển thị..
  1. Hãy chắc chắn rằng không có cáp Audio / Video (A / V) được kết nối để xem hình ảnh trên TV; màn hình LCD không hiển thị khi cáp A / V đang được kết nối
  2. Thiết lập máy ảnh  trở lại tráng thái xuất xưởng.

  Nếu các bước trên không thể khắc phục hiện tượng, sản phẩm có thể cần sửa chữa .