ID bài viết : 00073579 / Sửa lần cuối : 02/04/2014In

Tại sao không có hình ảnh hiển thị trên màn hình LCD khi chụp hình?

Không có hình ảnh hiển thị trên màn hình LCD khi chụp hình

    Sẽ không có gì hiển thị trên màn hình LCD nếu camera được thiết lập xem hình ảnh trong viewfinder. Để xem hình ảnh trên màn hình LCD khi chụp hình, nhấn nút FINDER/LCD hay FINDER/MONITOR trên camera

    LƯU Ý: Tên của nút này khác nhau tùy theo các dòng máy. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng.