ID bài viết : 00140153 / Sửa lần cuối : 21/12/2023In

Không có nội dung hiển thị trên màn hình LCD của máy ảnh

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Kiểm tra các cài đặt hiển thị trên màn hình.

  • Nếu có bụi hoặc chất bẩn phủ lên cảm biến mắt, hãy vệ sinh cảm biến mắt.

  • Đối với các mẫu máy có nút chuyển LIVE VIEW/OVF (DẠNG XEM TRỰC TIẾP/OVF), xác nhận nút chuyển không được đặt là OVF. Nếu nút chuyển được đặt là OVF, hãy đặt thành LIVE VIEW (DẠNG XEM TRỰC TIẾP).

  • Đối với các mẫu máy có nút chuyển FINDER/MONITOR (LCD) (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH (LCD)), nhấn nút chuyển và kiểm tra xem thông tin hiển thị có xuất hiện trên màn hình không.

   LƯU Ý: Nếu bạn tắt máy ảnh với chế độ hiển thị được chuyển thành Viewfinder (Khung ngắm) thì máy ảnh sẽ giữ nguyên ở chế độ này khi bạn bật máy ảnh lại.

  • Đối với các mẫu khác với các mẫu nêu trên:

   LƯU Ý: Một số chức năng có thể không có sẵn tùy theo mẫu máy.

   1. Trong khi nhìn vào khung ngắm, kiểm tra cài đặt FINDER/MONITOR (KHUNG NGẮM/MÀN HÌNH) trên menu.
   2. Nhấn nút DISP (Display Setting - Cài đặt hiển thị) ở trên cùng của vòng xoay điều khiển để kiểm tra xem màn hình có bật hay không.
   3. Bỏ chọn Monitor Off (Màn hình tắt) trong MENU → DISP Button (Nút DISP) / DISP (Screen Disp) (DISP (Hiển thị màn hình)) → Monitor (Màn hình).

  Nếu sự cố vẫn không được khắc phục, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.