ID bài viết : 00135150 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Hướng dẫn tạo đĩa với PlayMemories Home.

Tạo đĩa với PlayMemories Home.

  Bạn có thể tạo đĩa như sau bằng Playemories Home:

  • Đĩa DVD-Video với chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn (STD) với một menu DVD bằng cách ghép các đoạn phim đã được đưa vào máy tính của bạn.
  • Đĩa định dạng AVCHD với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn.
  • Đĩa Blu-ray Disc với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn. Để tạo đĩa Blu-ray, trước tiên bạn phải cài đặt một add-on phần mềm cụ thể. Để biết thêm chi tiết, tham khảo website .

  Hãy xem đoạn phim sau đây để biết từng bước hướng dẫn về việc đánh đĩa với PlayMemories Home.


   

  Những điều bạn sẽ cần:

  1. Một máy tính với đầu ghi đĩa DVD hoặc Blu-ray
  2. Phần mềm PlayMemories Home
  3. Một đĩa có thể ghi được DVD hoặc Blu-ray