ID bài viết : 00136511 / Sửa lần cuối : 30/03/2018In

Phiên bản của phần mềm Picture Package và ImageMixer đi kèm là gì?

  Sau đây là danh sách phiên bản phần mềm đi kèm theo máy ảnh Cyber-shot hoặc máy quay Handycam.

  QUAN TRỌNG:

  • Hãy lưu ý rằng phần mềm đi kèm là không sẵn có để tải về. Vui lòng liên hệ trung tâm Sony tại địa phương, để được cung cấp các đĩa CD phần mềm.
  • Hãy tham khảo trang Picture Package Software Support để biết thêm chi tiết.

  ImageMixer phiên bản.1.5

  • DCR-IP1, DCR-IP1E, DCR-PC103E, DCR-PC104E, DCR-PC105, DCR-PC105E, DCR-PC330, DCR-PC330E, DCR-TRV12E, DCR-TRV14E, DCR-TRV19, DCR-TRV19E, DCR-TRV22, DCR-TRV22E, DCR-TRV245E, DCR-TRV250, DCR-TRV250E, DCR-TRV33, DCR-TRV33E, DCR-TRV345E, DCR-TRV350, DCR-TRV351, DCR-TRV355E, DCR-TRV356E, DCR-TRV38, DCR-TRV38E, DCR-TRV39, DCR-TRV60, DCR-TRV60E, DCR-TRV70, DCR-TRV75, DCR-TRV75E, DCR-TRV80, DCR-TRV80E, DSC-F77A, DSC-F828, DSC-P10, DSC-P12, DSC-P32, DSC-P52, DSC-P72, DSC-P8, DSC-P92, DSC-T1, DSC-T11, DSC-U30, DSC-U40, DSC-U50, DSC-U60, DSC-V1, MVC-CD350, MVC-CD500

  ImageMixer phiên bản 1.5 dành cho máy quay DVD Handycam

  • DCR-DVD100, DCR-DVD100E, DCR-DVD101, DCR-DVD101E, DCR-DVD200, DCR-DVD200E, DCR-DVD201, DCR-DVD201E, DCR-DVD300, DCR-DVD301

  Picture Package phiên bản 1.0

  • DCR-HC1000, DCR-HC1000E, DCR-HC14E, DCR-HC15, DCR-HC15E, DCR-HC16E, DCR-HC18E, DCR-HC20, DCR-HC20E, DCR-HC30, DCR-HC30E, DCR-HC40, DCR-HC40E, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC85E, DCR-HC88, DCR-PC106E, DCR-PC107E, DCR-PC108, DCR-PC108E, DCR-PC109, DCR-PC109E, DCR-PC350, DCR-PC350E, DCR-TRV255E, DCR-TRV260, DCR-TRV265, DCR-TRV265E, DCR-TRV361, DCR-TRV460, DCR-TRV460E, DCR-TRV461E, DSC-F88, DSC-P100, DSC-P120, DSC-P150, DSC-P41, DSC-P43, DSC-P73, DSC-P93, DSC-P93A, DSC-W1, DSC-W12

  Picture Package phiên bản 1.1

  • DSC-L1, DSC-T3, DSC-T33, DSC-V3

  Picture Package phiên bản 1.2

  • DSC-M1

  Picture Package phiên bản  1.2.1

  • DSC-M2

  Picture Package phiên bản 1.6

  • DSC-H1, DSC-P200, DSC-R1, DSC-S40, DSC-S60, DSC-S80, DSC-S90, DSC-ST80, DSC-T5, DSC-T7, DSC-W15, DSC-W17, DSC-W5, DSC-W7

  Picture Package phiên bản 1.6.1

  • DSC-N1, DSC-T9

  Picture Package phiên bản 1.5

  • DCR-HC17E, DCR-HC19E, DCR-HC21, DCR-HC21E, DCR-HC22E, DCR-HC32, DCR-HC32E, DCR-HC33E, DCR-HC39E, DCR-HC42, DCR-HC42E, DCR-HC43, DCR-HC43E, DCR-HC90, DCR-HC90E, DCR-PC53E, DCR-PC55, DCR-PC55E, DCR-TRV270E, DCR-TRV280, DCR-TRV285E, DCR-TRV380, DCR-TRV480, DCR-TRV480E

  Picture Package phiên bản 1.5.1

  • DCR-HC23E, DCR-HC24E, DCR-HC26, DCR-HC26E, DCR-HC35E, DCR-HC36, DCR-HC36E, DCR-HC44E, DCR-HC46, DCR-HC46E, DCR-HC94E, DCR-HC96, DCR-HC96E

  Picture Package phiên bản 1.8

  • DCR-DVD103, DCR-DVD202E, DCR-DVD203, DCR-DVD203E, DCR-DVD403, DCR-DVD403E, DCR-DVD653, DCR-DVD653E, DCR-DVD7, DCR-DVD703, DCR-DVD703E, DCR-DVD7E, DCR-DVD803, DCR-DVD803E