ID bài viết : 00138584 / Sửa lần cuối : 02/12/2022In

Định dạng tập tin nào được hỗ trợ trong PlayMemories Home?

  Định dạng tập tin  nào được hỗ trợ trong PlayMemories Home?

  Các định dạng tập tin sau đây được hỗ trợ trong phần mềm PlayMemories Home:

  • JPEG
  • MPO
  • TIFF
  • GIF
  • SRF/SR2/ARW (Sony RAW)
  • DV-AVI
  • MOTION-JPEG
  • WMV
  • MPEG-1
  • MPEG-2
  • TS (AVC)
  • MP4 (MPEG-4)
  • MP4 (AVI)

  Bạn có thể tìm thấy danh sách các định dạng được hỗ trợ bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Bật phần mềm PlayMemories Home.
  2. Trên thanh menu, nhấp vào Help.
  3. Nhấp vào để chọn About PlayMemories Home.
  4. Trong cửa sổ About PlayMemories Home, nhấp vào nút Supported Formats.