ID bài viết : 00201558 / Sửa lần cuối : 12/07/2022In

Mức âm lượng hiển thị một giá trị khác cho Tivi và loa Sound Bar.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có sự khác biệt trong cách hiển thị giá trị âm lượng của loa Sound Bar và Tivi được kết nối và bạn có thể thấy sự khác biệt về giá trị khi:

  • Bạn bật cài đặt BRAVIA Sync/Control for HDMI (Đồng bộ BRAVIA /Điều khiển cho HDMI).
  • Bạn chuyển cài đặt Speaker Output (Đầu ra loa) của Tivi từ TV speakers (Loa Tivi) sang Audio System (Hệ thống âm thanh).

  Ví dụ: vì Tivi được thiết kế để hiển thị âm lượng trong phạm vi từ 0 đến 100db và loa Sound Bar hiển thị âm lượng trong phạm vi từ 0 đến 50db, nên khi Tivi hiển thị 40 thì loa Sound Bar sẽ hiển thị 20. Tình trạng này là bình thường và không phải là sự cố.

  • Tivi hiển thị Âm lượng 40
   hình ảnh Tivi hiển thị âm lượng 40
  • Loa Sound Bar hiển thị Âm lượng 20
   hình ảnh Tivi hiển thị âm lượng 20