ID bài viết : 00198406 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Âm thanh loa Sound Bar không đồng bộ với hình ảnh của Tivi

  Nếu âm thanh và video không đồng bộ với nhau khi kết nối loa Sound Bar với Tivi, hãy kiểm tra các cài đặt và kết nối của mỗi thiết bị, tùy theo môi trường sử dụng.
  QUAN TRỌNG: Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Khi phát âm thanh Tivi với loa Sound Bar

  Làm theo các bước sau đây và xem sự cố có được khắc phục hay không.
  1. Thiết lập cài đặt ngõ ra âm thanh của Tivi thành PCM.
  2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm để thay đổi các cài đặt loa Sound Bar như sau.
   • Đặt Sound Mode (Chế độ âm thanh) thành Music (Nhạc) bằng cách nhấn nút cài đặt chế độ âm thanh (Music (Nhạc)).
   • Đặt VERTICAL S. thành Off (Tắt) bằng cách nhấn liên tục nút VERTICAL S. .

    [A]: Nút Music (Nhạc)
    [B]: Nút VERTICAL S.


  Khi phát âm thanh từ đầu phát Blu-ray Disc, đầu thu tín hiệu cáp hoặc thiết bị tương tự cùng với loa Sound Bar


  Khi kết nối đầu phát Blu-ray Disc, đầu thu tín hiệu cáp hoặc thiết bị tương tự trực tiếp với Tivi bằng cáp HDMI, nếu âm thanh được phát ra từ loa Sound Bar thì âm thanh và video có thể không đồng bộ với nhau.
  Trong trường hợp này, việc kết nối Tivi và thiết bị thông qua loa Sound Bar có thể khắc phục được sự cố.
  Xem hình dưới đây.


  Ví dụ sai:

  [A]. Loa Sound Bar
  [B]. Tivi
  [C]. Đầu phát Blu-ray Disc, đầu thu tín hiệu cáp, đầu thu tín hiệu vệ tinh, v.v.

  Ví dụ đúng:


  [A]. Tivi
  [B]. Loa Sound Bar
  [C]. Đầu phát Blu-ray Disc, đầu thu tín hiệu cáp, đầu thu tín hiệu vệ tinh, v.v.

  LƯU Ý: Sử dụng giắc cắm HDMI IN của loa Sound Bar khi kết nối đầu phát Blu-ray Disc, đầu thu tín hiệu cáp hoặc thiết bị tương tự với loa Sound Bar.