ID bài viết : 00269582 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không thể thay đổi âm lượng, tạm dừng hoặc bỏ qua các thao tác khi kết nối với Tivi qua thiết bị truyền phát.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Hãy kiểm tra như sau:

  • Âm lượng: Không thể sử dụng thao tác điều khiển âm lượng của điều khiển từ xa của Tivi để điều chỉnh âm lượng. Thay vào đó, hãy sử dụng nút âm lượng trên loa đeo cổ hoặc tai nghe.
   Lưu ý: Bạn không thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe không có chức năng điều chỉnh âm lượng.
  • Tạm dừng hoặc Bỏ qua: Không thể sử dụng tai nghe hoặc loa đeo cổ để phát nội dung trên Tivi, tạm dừng nội dung hiện tại hoặc chuyển sang phần nội dung tiếp theo. Thay vào đó, hãy sử dụng điều khiển từ xa của Tivi.