ID bài viết : 00269587 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Không nghe được tiếng khi âm thanh Tivi đang phát ở dạng âm thanh không gian.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trong khi âm thanh Tivi đang phát ở dạng âm thanh không gian, sẽ không có tiếng phát ra từ Tivi.
  Để nghe được tiếng Tivi trên Tivi, hãy thực hiện một trong các tác vụ sau đây để tắt chức năng âm thanh vòm 3D:

  • Tắt loa đeo cổ hoặc tai nghe.
  • Tắt các chức năng 3D surround (Âm thanh vòm 3D) trên Tivi.
   Lưu ý: Để biết chi tiết về cách tắt chức năng 3D surround (Âm thanh vòm 3D), hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của Tivi.