ID bài viết : SX364434 / Sửa lần cuối : 09/04/2018

Làm cách nào để di chuyển các ứng dụng từ bộ nhớ trong của thiết bị sang thẻ nhớ?

  Android 6.0

  Cách di chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào trong thiết bị.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  4. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn di chuyển đến thẻ nhớ.
  5. Nhấn Bộ nhớ.
  6. Nếu ứng dụng hỗ trợ thay đổi vị trí được lưu thì nút THAY ĐỔI sẽ xuất hiện. Nhấn THAY ĐỔI.
  7. Nhấn Thẻ SD > DI CHUYỂN.

  Lưu ý! Một số ứng dụng không thể di chuyển được sang thẻ nhớ.

  Android 4.4, 5.0 hoặc 5.1

  Cách di chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Đảm bảo rằng bạn đã lắp thẻ nhớ vào trong thiết bị.
  2. Từ Màn hình chủ, nhấn vào biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  4. Nhấn vào tab Trên thẻ SD.
  5. Chọn ứng dụng, rồi nhấn Di chuyển sang thẻ SD.

  Lưu ý! Một số ứng dụng không thể di chuyển được sang thẻ nhớ.

  Lưu ý! Trên các thiết bị dòng Xperia™ Z chạy trên Android™ 5.0 hoặc mới hơn, bạn có thể di chuyển các ứng dụng sang thẻ SD. Nếu thiết bị dòng Xperia™ Z của bạn đang chạy trên phiên bản Android™ cũ hơn, bạn hãy thử cập nhật lên Android 5.0.