ID bài viết : SX364434 / Sửa lần cuối : 02/09/2022In

Làm thế nào để chuyển ứng dụng từ bộ nhớ trong của thiết bị sang thẻ nhớ?

  Giải pháp

  Lưu ý: Đối với Android 9 trở đi, tính năng chuyển ứng dụng từ bộ nhớ trong của thiết bị sang thẻ nhớ sẽ không dùng được. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào “Tại sao tính năng “chuyển ứng dụng sang thẻ SD” không dùng được trên các thiết bị Xperia từ năm 2018?”

  Android 8.0

  Cách chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Đảm bảo bạn đã lắp thẻ SD vào thiết bị của bạn.
  2. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Thông tin ứng dụng.
  3. Nhấn vào một ứng dụng mà bạn muốn chuyển sang thẻ nhớ. Lưu ý! Chỉ một số ứng dụng có thể chuyển được sang thẻ nhớ.
  4. Nhấn vào Bộ nhớ.
  5. Nếu ứng dụng hỗ trợ thay đổi nơi lưu trữ, nút THAY ĐỔI sẽ xuất hiện. Nhấn vào THAY ĐỔI.
  6. Nhấn vào Thẻ SD > DI CHUYỂN.

  Android 6.0, 7.0, 7.1 hoặc 7.1.1

  Cách chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Đảm bảo bạn đã lắp thẻ SD vào thiết bị của bạn.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  4. Nhấn vào một ứng dụng mà bạn muốn chuyển sang thẻ nhớ. Lưu ý! Chỉ một số ứng dụng có thể chuyển được sang thẻ nhớ.
  5. Nhấn vào Bộ nhớ.
  6. Nếu ứng dụng hỗ trợ thay đổi nơi lưu trữ, nút THAY ĐỔI sẽ xuất hiện. Nhấn vào THAY ĐỔI.
  7. Nhấn vào Thẻ SD > DI CHUYỂN.

  Android 4.4, 5.0 hoặc 5.1

  Cách chuyển ứng dụng sang thẻ nhớ

  1. Đảm bảo bạn đã lắp thẻ SD vào thiết bị của bạn.
  2. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  3. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Ứng dụng.
  4. Nhấn vào tab Trên thẻ SD.
  5. Chọn ứng dụng, sau đó nhấn Di chuyển sang thẻ SD.

  Lưu ý! Không thể chuyển một số ứng dụng sang thẻ nhớ.

  Lưu ý! Trên các thiết bị dòng Xperia Z chạy trên Android 5.0 trở lên, bạn có thể chuyển ứng dụng sang thẻ SD. Nếu thiết bị dòng Xperia Z của bạn đang chạy phiên bản Android cũ hơn, hãy thử cập nhật lên Android 5.0 trở lên.