ID bài viết : S500061539 / Sửa lần cuối : 25/04/2013

Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D?

Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D

    Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D là gấp 3 lần chiều dài thẳng đứng của TV. Ngoài ra Sony khuyến nghị khách hàng nên nhìn thẳng vào giữa TV khi xem nội dung 3D.