ID bài viết : S500061539 / Sửa lần cuối : 25/04/2013

Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D?

Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khoảng cách được khuyến nghị để xem 3D là gấp 3 lần chiều dài thẳng đứng của TV. Ngoài ra Sony khuyến nghị khách hàng nên nhìn thẳng vào giữa TV khi xem nội dung 3D.