ID bài viết : S500061234 / Sửa lần cuối : 01/06/2012

Đầu máy có thể kết nối với mạng không dây Wi-Fi?

Về kết nối Wi-Fi.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Để kết nối đầu máy với mạng không dây, vui lòng thực hiện các bước, Network SettingsInternet Settings in Setup chọn Wireless Setup (built-in). Sau đó, thực hiện theo yêu cầu cài đặt.