ID bài viết : S500061234 / Sửa lần cuối : 01/06/2012

Đầu máy có thể kết nối với mạng không dây Wi-Fi?

Về kết nối Wi-Fi.

    Để kết nối đầu máy với mạng không dây, vui lòng thực hiện các bước, Network SettingsInternet Settings in Setup chọn Wireless Setup (built-in). Sau đó, thực hiện theo yêu cầu cài đặt.