ID bài viết : S500061013 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa không dây tốc độ cao là gì?

Về chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao và đồng bộ hóa không dây tốc độ cao.

    Với ảnh chụp flash thông thường, tốc độ màn trập tự động chỉnh tốc độ đồng bộ flash hoặc chậm hơn, do đó có thể sử dụng tốc độ màn trập nhanh. Với chức năng đồng bộ hóa tốc độ cao, trong một phút flash chớp tắt liên tục, tạo ra một cảnh đủ ánh sáng. Vì vậy, máy ảnh có thể chụp với flash ngay cả khi sử dụng tốc độ màn trập nhanh nhất. So với ảnh chụp flash thông thường, vùng flash ngắn hơn. Khi sử dụng ảnh chụp đồng bộ hóa trong ngày, người dùng có thể chụp ảnh với các thiết lập mà trước đó không thể dùng.

    Điều này nâng cao tính tự do và mở rộng khả năng thể hiện với nhiếp ảnh.