ID bài viết : S500060838 / Sửa lần cuối : 18/05/2011

"HX" hay SDHC Class10 của Sony nhanh hơn?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

So sánh giữa HX và SDHC Class10 của Sony.
Memory Stick PRO-HG Duo HX đọc 50MB/giây và SDHC Class10 của Sony đọc 22MB/s, vì thế HX nhanh hơn SDHC Class10.