ID bài viết : S500060718 / Sửa lần cuối : 06/04/2011

Cách khắc phục nếu ống kính không hoạt động khi bật máy?

Ống kính không hoạt động khi bật máy.

    Tắt máy ảnh, tháo AC adaptor hay pin, gắn lại sau khoảng một phút, và bật máy lại.

    Nếu vấn đề vẫn còn, máy ảnh có thể cần phải sửa chữa.