ID bài viết : S500060473 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các thiết lập khuyến nghị để chụp cảnh ban đêm là gì?

Các thiết lập khuyến nghị để chụp cảnh ban đêm.

  Các thiết lập khuyến nghị để chụp cảnh ban đêm:

  • Nếu bạn dùng chân đế:
   - Khi chụp cảnh đêm, hãy sử dụng Twilight trong Scene Selection hay Center AF trong chế độ Program Auto.
   - Khi chụp người trong cảnh đêm, hãy thử Twilight hay Twilight Portrait trong Scene Selection.
  • Nếu bạn không sử dụng chân đế, máy ảnh sẽ dễ bị rung. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Hand-held Twilight. Chế độ này cho phép bạn chụp cảnh đêm với sự nhiễu ảnh và độ mờ tối thiểu mà không cần dùng chân đế.