ID bài viết : 00180471 / Sửa lần cuối : 26/07/2017

Bảng tương thích Windows 7 đối với máy ghi âm Linear PCM

  Hãy xem thông tin dưới đây về khả năng tương thích của máy ghi âm Linear PCM với Windows 7 ®.

  Chú ý đối với máy ghi âm Linear PCM:

  • Trong trường hợp bạn nâng cấp Hệ điều hành đã cài đặt lên Windows 7, hệ thống sẽ không được hỗ trợ.
  • Các phiên bản sau đây được hỗ trợ bởi các thiết bị lưu trữ USB;
   - Windows 7 Ultimate
   - Windows 7 Professional
   - Windows 7 Home Premium
   - Windows 7 Home Basic
   - Windows 7 Starter

  Model

  Phần mềm ứng dụng kèm theo Khả năng tương thích với Windows 7 ®
  PCM-D1 Không Hỗ trợ Windows 7
  (thông qua kết nối USB)
  PCM-D50 Sound Forge Audio Studio LE

  Hỗ trợ Windows 7
  (thông qua kết nối USB)


  - Sound Forge Audio Studio LE:
  Sound Forge Audio Studio 9.0d LE hỗ trợ Windows 7.
  (Hãy nhấp vào đây để cập nhật phần mềm)

  PCM-M10 Sound Forge Audio Studio LE

  Hỗ trợ Windows 7
  (thông qua kết nối USB)


  - Sound Forge Audio Studio LE:
  Sound Forge Audio Studio 9.0d LE hỗ trợ Windows 7.

  Đối với phần mềm ứng dụng không có tên nói trên, chúng tôi sẽ công bố khả năng tương thích với Windows 7 khi quá trình kiểm tra đã được hoàn tất.

  Cập nhật lần cuối ngày 28 tháng 09 năm 2009