ID bài viết : S500059993 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao máy ảnh phát ra tiếng kêu lách cách khi rung?

Khi rung máy ảnh, máy ảnh phát ra tiếng kêu lách cách.

    Cơ chế tháo thấu kính và chuyển tiêu cự hoạt động nhẹ nhàng khi rung máy ảnh.
    Máy ảnh được lắp đảm bảo sự ổn định khi hoạt động, và hiện tượng này không phải là sự cố.