ID bài viết : S500058895 / Sửa lần cuối : 03/04/2018

Tại sao máy tính không nhận diện được máy ghi âm?

Máy tính không nhận diện được máy ghi âm.

  Hãy kiểm tra những mục sau.

  • Máy ghi âm được kết nối với cổng USB của máy tính đúng cách. Hãy chắc chắn rằng máy ghi âm và cáp kết nối USB, hoặc cáp kết nối USB và máy tính được kết nối đúng cách.
    
  • Những yêu cầu về hệ thống máy tính phải được đáp ứng. Đối với những yêu cầu hệ thống tối thiểu, hãy tham khảo.
    
  • Có nhiều hơn hai thiết bị USB được kết nối với máy tính. Nếu có nhiều hơn hai thiết bị USB được kết nối với máy tính, việc hoạt động bình thường sẽ không được đảm bảo. Chỉ kết nối duy nhất máy ghi âm.
    
  • Sử dụng bộ chia USB. Sử dụng máy này với bộ chia USB sẽ không được đảm bảo. Kết nối máy này hoặc cáp kết nối USB kèm theo với cổng USB của máy tính.
    
  • Nếu máy ghi âm được kết nối với máy tính đang trong chế độ chờ hoặc ngủ đông, máy ghi âm có thể không được nhận diện sau khi khôi phục lại hệ thống. Trong trường hợp này, hãy rút máy ghi âm và kết nối lại.


  Nếu máy ghi âm vẫn không được nhận diện sau khi đã thực hiện những bước trên, có thể là do lỗi kết nối với máy tính. Hãy kiểm tra kết nối theo những bước dưới đây.

  • Rút máy ghi âm ra khỏi máy tính và kết nối lại.
    
  • Khi có hai hay nhiều hơn cổng kết nối USB trên máy tính, hãy kết nối với cổng USB khác.
    
  • Rút máy ghi âm ra khỏi máy tính và khởi động lại.


  *Về hiển thị trên máy tính

  Nếu máy ghi âm được kết nối với máy tính, nó được nhận diện như sau. Xin chắc chắn rằng cho dù bạn có đang làm việc tại một thư mục khác hay không.

  Máy tính Windows
  Nếu máy ghi âm được kết nối với máy tính, nó được nhận diện như một ổ đĩa IC RECORDER trong My Computer. Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa IC RECORDER trong My Computer.

  Máy tính Macintosh
  Nếu máy ghi âm được kết nối với máy tính, một ổ đĩa IC RECORDER được hiển thị trên màn hình desktop. Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa IC RECORDER ở trên màn hình desktop.