ID bài viết : S500058409 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có phải máy ảnh sẽ chụp khi đăng ký mặt cười?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy ảnh sẽ được chụp khi thấy gương mặt cười đã được đăng ký với Selected-face Memory.
 

Nếu khuôn mặt đã đăng ký được nhận diện trong cảnh này, máy ảnh sẽ chụp khi gương mặt  cười.