ID bài viết : S500057600 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có ngắt kết nối cáp USB ra khỏi máy tính một cách bất ngờ không?

  Việc ngắt kết nối cáp USB ra khỏi máy tính một cách bất ngờ.

   


  Khi ngắt kết nối cáp USB hoặc tắt máy ảnh trong khi nó được kết nối với máy tính, vui lòng thực hiện như sau.  Vui lòng lưu ý rằng những dữ liệu mà bạn đã chứa có thể bị hủy nếu bạn không thực hiện theo hướng dẫn sau.

  Dành cho Windows:
  1. NhấpTrái  vào biểu tượngUnplug or Eject Hardware hoặcSafely Remove Hardware trên Task tray (thường trên góc dưới bên phải) của máy tính.
  2. Khi lời nhắn sau xuất hiện, nhấp trái vào nó.
   - Trong Windows XP/Vista:
     Safely remove USB Mass Storage Device - Drive (F:)*
   - Trong Windows 2000:
     Stop USB Mass Storage Device - Drive (F:)*
     * Chữ cái là tên ổ đĩa.  Nó sẽ thay đổi tùy vào môi trường máy tính.
  3. Khi lời nhắn xác nhận an toàn để tháo thiết bị xuất hiện, ngắt kết nối cáp USB hoặc tắt máy ảnh.

  Dành cho hệ điều hành Mac OS:
  Sau khi xác nhận đèn truy cập đã được tắt, kéo và nhả biểu tượng ổ đĩa hoặc biểu tượng của thẻ nhớ Memory Stick vào biểu tượng Trash, sau đó ngắt kết nối cáp USB.