ID bài viết : S500057545 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

RSS là gì?

Về RSS.

    RSS là công nghệ mà có thể lấy thông tin mới nhất một cách tự động khi những nội dung trên website được cập nhật mà không truy xuất vào trang nếu kênh RSS đã được đăng kí.
    Video RSS dùng để lấy tập tin hình ảnh sử dụng kĩ thuật RSS và nó được gọi là Video Podcast.