ID bài viết : S500056890 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Cần phải chú ý gì khi chụp ảnh sử dụng đồng bộ flash, Thiết bị cuối?

  Things to take note when using F lash Sync. TerminalNhững điều cần phải chú ý gì chụp ảnh sử dụng đồng bộ flash, lThiết bị cuối.


  Hãy chú ý những điều sau khi sử dụng Flash Sync Terminal
  1.  Thiết đặt chế độ Exposure  đến chế độ MThiết đặt
  2.  Thiết đặt Shutter Speed lower than the value recommended by your flash. thấp hơn giá trị khuyên dùng cho flash của bạn
       Thiết đặt Shutter Speed thấp hơn 1/125 Giây khi Super SteadyShot bật sang ON, hoặc

       1/160 giây when Super SteadyShot tắt OFF. Nếu tốc độ cửa chập được thiết đặt nhanh hơn, một số flash có thể không được đồng bộ với độ phơi sáng. bạn nên đặt giá trị flash thấp hơn ở trên, hãy thiết đặt tốc độ cửa chập thấp hơn giá trị khuyên dùng.


  3.  Tắt flash  trước khi kết nối đến dây đồng bộ.
  4.  Sử dụng flash dưới 60 vol, không kể đến cực tính
  5.  Red-eye Reduction và R ear Flash Sync. không thể sử dụng được.
  6.  Nên thiết đặt đến Custom White Balance