ID bài viết : S500055880 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chất lượng âm thanh nào tốt hơn, HDV hay DV?

Chất lượng âm thanh tốt hơn.

    Khi so sánh âm thanh chế độ 16-bit 2ch của DV và âm thanh ghi của HDV, DV có chất lượng âm thanh tốt hơn bởi vì nó không bị nén.  Tuy nhiên, vì HDV nén âm thanh ở một bit rate rất cao (384Kbps), chất lượng âm thanh của nó gần như ngang tầm với âm thanh không nén.