ID bài viết : 00278694 / Sửa lần cuối : 02/02/2024In

Chương Trình Tri Ân Khách Hàng Thân Thiết

                            

    Bằng cách xác nhận và ký tên trên Phiếu chứng nhận sửa chữa, Quý khách hàng đã đồng ý với điều khoản, điều kiện của chương trình và cho phép Sony Việt Nam cùng các chi nhánh/đại diện của Sony được thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích đăng ký tham gia chương trình Khách Hàng Thân Thiết của Sony và vẫn đảm bảo phù hợp với chính sách bảo mật, Quý khách hàng cũng đồng ý tiếp nhận các cuộc gọi sau đó từ Sony và chi nhánh/đại diện của Sony liên quan đến chương trình.

    Trong trường hợp Quý khách muốn từ chối tiếp tục tham gia chương trình, QK thực hiện 1 trong các cách sau:

    Cách 1: Gửi Email hủy xác nhận tham gia chương trình KHTT tại đây

    Cách 2: Gọi đến số điện thoại tổng đài 1800 588 885 (miễn phí) để đươc hỗ trợ