ID bài viết : 00257451 / Sửa lần cuối : 02/03/2021

Tôi không thể lưu ảnh chụp và video sau khi nâng cấp lên Android 11. Tôi có thể làm gì?

  Bài viết này dành cho sự cố "Ứng dụng camera" sau khi nâng cấp Android 11. 

  Giải pháp 

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này.  

  Có thể bạn đang gặp phải sự cố không thể lưu các tập tin ảnh và video được chụp bởi ứng dụng “Camera” sau khi nâng cấp Android 11. Nếu bạn đã chụp hơn 10.000 ảnh và clip phim trên điện thoại Xperia của mình, sự cố có thể xảy ra do xung đột tên thư mục của bộ nhớ hình ảnh. Vui lòng thay đổi tên của thư mục lưu Hình ảnh hiện tại theo các bước sau đây.

  1. Đầu tiên, hãy xóa ứng dụng “Camera” khỏi Ứng dụng gần đây. 
  2. Mở ứng dụng “Tập tin” và nhấn menu (≡) ở màn hình phía trên bên trái. 
  3. Sau đó, chọn bộ nhớ trong hoặc đĩa (thẻ nhớ SD) nơi ứng dụng “Camera” lưu các tập tin hình ảnh. Sau đó nhấn vào thư mục “DCIM”.  
  4. Chạm và giữ thư mục có tên “100ANDRO” cho đến khi dấu kiểm xuất hiện. 
  5. Nhấn vào mục “Đổi tên” từ menu phía trên bên phải ( ). 
  6. Đổi thành tên KHÔNG phải “aaaANDRO”. Ví dụ: đổi tên “100ANDRO” thành “OLD_100ANDRO”. 
  7. Lặp lại các bước 4-6 cho đến khi tất cả các thư mục “aaaANDRO” được đổi tên. 
  8. Khởi động camera để xác nhận rằng bạn có thể chụp ảnh và lưu ảnh chụp bình thường. 

  Thông tin bổ sung 

  Chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này trong bản cập nhật phần mềm thường lệ tiếp theo.