ID bài viết : 00258677 / Sửa lần cuối : 23/03/2021

360 Reality Audio là gì?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    360 Reality Audio tạo ra một trải nghiệm âm nhạc ngập tràn cảm xúc khiến bạn tin rằng mình đã bước vào một buổi hòa nhạc trực tiếp của một nghệ sĩ. Điều này cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm âm thanh 360 độ đầy đủ.

    Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau đây: 360 Reality Audio