ID bài viết : 00258677 / Sửa lần cuối : 22/01/2024In

360 Reality Audio là gì? Làm thế nào để phát 360 Reality Audio trên thiết bị âm thanh của tôi?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  H. 360 Reality Audio là gì?
  Đ. 360 Reality Audio tạo ra một trải nghiệm âm nhạc ngập tràn cảm xúc khiến bạn tin rằng mình đã bước vào một buổi hòa nhạc trực tiếp của một nghệ sĩ. Điều này cho phép bạn tận hưởng trải nghiệm âm thanh 360 độ đầy đủ.

  H. Để thưởng thức nội dung 360 Reality Audio bằng thiết bị có hỗ trợ 360 Reality Audio, tôi cần có thêm những gì?
  Đ. Để thưởng thức nội dung 360 Reality Audio, bạn cần có:

  • Điện thoại thông minh
  • Ứng dụng phát trực tuyến nhạc tương thích với 360 Reality Audio

  LƯU Ý: Xin lưu ý rằng một số nội dung nhạc được cung cấp trong ứng dụng phát trực tuyến 360 Reality Audio không tương thích với 360 Reality Audio.

  H. Những dịch vụ phát trực tuyến nhạc nào tương thích với 360 Reality Audio?
  Đ. Làm theo các bước sau đây để hiển thị các dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nội dung 360 Reality Audio trong khu vực của bạn:

  1. Mở ứng dụng Sony | Music Center, sau đó chọn thiết bị có hỗ trợ 360 Reality Audio.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn About 360 Reality Audio (Giới thiệu về 360 Reality Audio).
  4. Chọn Next (Tiếp theo).

  Các ứng dụng cung cấp nội dung 360 Reality Audio sẽ được hiển thị.

  H. Cách phát nhạc 360 Reality Audio bằng thiết bị có hỗ trợ 360 Reality Audio
  Đ. Làm theo các bước sau đây để phát nhạc hỗ trợ 360 Reality Audio:

  1. Trên điện thoại thông minh của bạn, hãy cài đặt ứng dụng dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nội dung 360 Reality Audio.
  2. Kết nối thiết bị và điện thoại thông minh với cùng một mạng Wi-Fi.
  3. Chọn nhạc tương thích 360 Reality Audio, sau đó truyền (phát) nhạc đó ra thiết bị.

  LƯU Ý: Bạn không thể phát nhạc 360 Reality Audio qua kết nối Bluetooth.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau đây: 360 Reality Audio