ID bài viết : 00258707 / Sửa lần cuối : 23/03/2021

Cách kiểm tra xem tôi có đang phát nhạc trực tuyến với 360 Reality Audio hay không

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Khi nhạc đang phát trực tuyến với nội dung 360 Reality Audio, chỉ báo Sound Mode (Chế độ âm thanh) của loa không dây sẽ bật sáng màu xanh lơ (màu xanh lục).